Niet-urgente ingrepen als het vervangen van een heup of knie en cosmetische behandelingen in klinieken, worden uitgesteld. De klinieken doen sinds vandaag mee aan de distributie en verdeling van hulpmiddelen en apparaten voor de reguliere gezondheidszorg.

Dat betekent dat zelfstandige behandelcentra gevraagd kan worden om onder meer personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur in te zetten voor de opvang en behandeling van coronapatiënten in ziekenhuizen. Ook ziekenhuizen hebben niet-urgente en planbare operaties opgeschort.

De distributie van medische hulpmiddelen, die essentieel zijn voor de gezondheidszorg maar beperkt of niet leverbaar zijn, wordt georganiseerd binnen één centraal punt in de regio. Daar kunnen huisartsen en ziekenhuizen een beroep doen op extra voorraden als mondkapjes en ander materiaal.

Acute noodzaak

Deze regionale acute zorgnetwerken (ROAZ) hebben een beter overzicht waar tekorten zitten en waar extra materiaal het hardst nodig is. In Nederland zijn er elf ROAZ-netwerken.

Woordvoerder Herman Nieuwenhuis van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zegt dat zijn leden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om door de coronacrisis te komen. 'De volledige zorgsector moet prioriteiten stellen en onze klinieken zijn daartoe van harte bereid.'

Operaties en ingrepen waarvan opschorten niet tot medische risico's leidt, worden uitgesteld. In geval van acute noodzaak gaan ingrepen nog wel door. 'We benadrukken dat het gedeeltelijk openhouden van klinieken van groot belang is voor de continuïteit van de patiëntenzorg buiten corona om', zegt Nieuwenhuis.

'De eerste lijn speelt hierin een belangrijke rol. Huisartsen moeten voor deze zorg kunnen blijven doorverwijzen. En na de crisis moeten achterstanden in de planbare zorg snel kunnen worden ingelopen.'